Kontakt
Przedszkole Publiczne w Turzy

Realizowane projekty

PROJEKTY REALIZOWANE
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
W TURZY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Witaminki- projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe.

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022
Przedszkole Publiczne w Turzy, bierze udział
w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym
"Magiczna moc bajek"
czyli
Bajkowa podróż do krainy wartości
i dziecięcej wyobraźni

III Edycja

 

Regulamin "Magiczna moc bajek"  KLIKNIJ

 

 

 

 

Regulamin projektu "Co słonko widziało" KLIKNIJ

 

 

 

 

 

Regulamin "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" KLIKNIJ

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022
Przedszkole Publiczne w Turzy, bierze udział
w projekcie „Dzieciaki Mleczaki”

 

 

Projekt sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka.
Celem Projektu jest promocja produktów mlecznych,
ich pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,
diety bogatej w wyroby mleczne wśród dzieci i dorosłych.
Cel projektu będzie zrealizowany poprzez działania edukacyjne i promocyjne.

 

Regulamin projektu "Dzieciaki Mleczaki" KLIKNIJ

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Turzy realizuje projekt

CZAS NA PRZEDSZKOLE - zwiększenie liczby miejsc
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli
w gminie Rzepiennik Strzyżewski
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego