Kontakt
Przedszkole Publiczne w Turzy

Jadłospis

 

JADŁOSPIS 

 

KLIKNIJ


Nieobecność dziecka w przedszkolu należy
zgłaszać do Smaku wysyłając SMS
pod numer 608 609 976