Kontakt
Przedszkole Publiczne w Turzy

Ubezpieczenie NNW

PREZENTACJA APLIKACJI EDU ONLINE KLIKNIJ

 

 

 

* Raport NNW uczniów rok szkolny 2023/24 KLIKNIJ


* Rekomendacja dotyczy oferty InterRisk TU SA VIG
 

* Oferta InterRisk TU SA VIG uwzględnia możliwość samodzielnego ubezpieczenia uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych online.
 W przypadku zaakceptowania oferty InterRisk TU SA VIG:

1. Ubezpieczyciel tworzy dla każdej jednostki oświatowej osobny login i hasło,

2. Login i hasło jednostka oświatowa udostępnia rodzicom /opiekunom prawnym (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego)

3. Każdy rodzic/opiekun prawny loguje się na portalu i samodzielnie zawiera ubezpieczenie. Będzie miał możliwość wyboru jednej z minimum trzech wysokości składek (sum ubezpieczenia).

4. Na podanego przez rodzica/opiekuna prawnego maila zostaje przesłane potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (będzie tam zawarty nr polisy – każda jednostka oświatowa będzie miała jeden numer polisy)

 

 

Przy takim zawieraniu ubezpieczenia jednostka oświatowa nie jest obarczona „zbieraniem” składek od uczniów, a mając na względnie dobrowolność ubezpieczenia, to rodzic/opiekun prawny decyduje o ubezpieczeniu ucznia. Równocześnie nie ma potrzeby tworzenia list ubezpieczonych uczniów i zbierania podpisów rodziców/opiekunów prawnych.