Kontakt
Przedszkole Publiczne w Turzy

Spółdzielnia SMAK

 


Regulamin korzystania z posiłków w Spółdzielni Socjalnej SMAK KLIKNIJ

Karta Zgłoszeń KLIKNIJ

 

Adres e-mailowy do wysłania Karty Zgłoszeń: smak@rzepiennik.pl

Można także wypełnić kartę zgłoszeniową na pierwszym zebraniu informacyjnym w przedszkolu.