Kontakt
Przedszkole Publiczne w Turzy

"Wychowanie przez czytanie" - artykuł A. Sowa Rzepiennik Wczoraj i Dziś 2022

ponad 2 lat temu

"Wychowanie przez czytanie” Przedszkole Publiczne w Turzy

 

      Realizując kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/22, Przedszkole Publiczne w Turzy, podejmuje szereg działań mających na celu wprowadzanie dzieci w świat wartości poprzez rozbudzanie w dzieciach zainteresowań czytelniczych. Bajki rozwijają wyobraźnię, poszerzają wiedzę i słownictwo, uczą koncentracji, właściwych postaw, są źródłem rozrywki i zabawy. Książki są nośnikiem uniwersalnych wartości moralnych. Dlatego tak ważne w procesie wychowania, jest czytanie.

      W obydwu grupach realizowane są projekty edukacyjne. Pierwszy z nich to „Magiczna moc bajek czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”. Dzieci wraz z wychowawcami od października wykonują zadania z poszczególnych modułów. Na podstawie literatury, przedszkolaki dowiedziały się, co to jest szacunek, przyjaźń, tolerancja i akceptacja. Poznały bohaterów dobranocek z dawnych lat. Przeżywały przygody z sympatycznym sznaucerem Reksiem, poznawały świat z Filemonem i Bonifacym. 25 listopada, gdy obchodziliśmy „Dzień Pluszowego Misia” dzieci odwiedziły Kubusia Puchatka w Stumilowym Lesie. Drugi projekt, w którym uczestniczą przedszkolaki to „Co słonko widziało”, wprowadzający dzieci w otaczający świat poprzez utwory Marii Konopnickiej. Poobiednia relaksacja odbywa się podczas „Popołudniowego czytania”, jak to określiła grupa młodsza, podczas „słuchania wierszyków pani Marysi”. Jednym z działań w ramach tego projektu był „Dzień Pieczonego Ziemniaka”.

      Promowanie czytelnictwa, to nie tylko książki, filmy animowane, ale także teatr. Dzięki rodzicom, ich wspaniałym talencie aktorskim, dzieci mogły obejrzeć 10 października, teatrzyk „Monika, dobra żona dla Ludwika”. Autorem tekstu przedstawienia była pani Ewa Blicharz „przyjaciel przedszkola”.

     Ponadto we współpracy z Biblioteką Publiczną w Turzy i świetlicą „Stokrotka” zorganizowany został 5 listopada „Dzień postaci z bajek”, połączony z głośnym czytaniem. 16 listopada odbyła się projekcja filmu „Księga dżungli” po wcześniejszym czytaniu książki, w ramach „Spotkań literatury z filmem”. Ogłoszony został konkurs rysunkowy „Przyjaciele Mowgli’ego”, w którym wzięły udział chętne dzieci. Cyklicznie odbywają się również w bibliotece „Wtorkowe spotkania z książką”, w których uczestniczą wszystkie przedszkolaki. Wyjścia odbywają się z podziałem na grupy, a pani bibliotekarka dobiera książki odpowiednio do wieku i omawianej tematyki. Odbyły się także spotkania z autorkami książek dla dzieci. Gościliśmy w Turzy, Beatę Ostrowicką i Izabellę Klebańską.

Będziemy kontynuować rozpoczęte działania, bo „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”  Wisława Szymborska.

 

Anna Sowa

Przedszkole Publiczne w Turzy